Operace - Vyoperované benigní nádory

Dělení pravých nádorů

  • benigní (nezhoubné) - nezakládá dceřiná ložiska a roste omezeně, ale při růstu může utlačovat okolní tkáně. Více se podobají původní tkáňi.
  • intermediární (též semimaligní, borderline tumory) = rozhraní mezi zhoubnými a nezhoubnými nádory, někdy tvoří metastázy.
  • maligní (zhoubné) - při růstu ničí okolní tkáně a zakládá dceřiná ložiska = metastázy. Mikroskopicky připomínají nezralé tkáně.

 

Jak nádory rozeznat

  • Dělení pravých nádorů na benigní a maligní pochází z chirurgie.
  • Benigní nádory jsou totiž obvykle lépe opouzdřeny a snadno se určí hranice pro jeho odstranění, na omak je cítit i "vyživovací" nitka nádoru.
  • Maligní nádory často prorůstají do okolí a hranice chirurgického výkonu je obtížně určitelná.

 

Nádory vyoperované při operaci

  • Fotografie předoperační a pooperační v sekci "Rakovina"
  • Děkuji Lemonce za pohotovost a vyfotografování nádorů :)

 

 

Autor: Wren

Použité zdroje: Wikipedia