Vítejte na webu věnovanému zdraví potkanů

 

web přesunut na https://www.czkp.cz/ja-potkan/kdyz-onemocnim/

 

 

Aktuality:

Od dubna 2012 dochází k postupné aktualizaci webu!! Děkujeme za trpělivost. Kvůli omezenému prostoru na webu se bude stránka postupně přesouvat na novou doménu - sekce Já potkan na webu www.czkp.cz

O webu:

  • Tyto stránky jsou určeny pro všechny potkanáře - primárně laiky, kteří hledají kompletní informace o nemocích a jejich léčbě, běžně používaných lécích a veterinářích zaměřujících se na léčbu potkanů.
  • Informace jsou podávány tak, aby byly jasné a pochopitelné včetně obrazových příloh, každý zdravotní problém bude podpořen i zkušenostmi chovatelů z praxe, jak u nich např. nemoc probíhala a jak byla léčena.
  • Všechny informace budou co nejdříve ověřeny a zkontrolovány veterinárními lékaři, kterým za jejich pomoc tímto patří velký dík.
  • Tento web v žádném směru nenabádá k podávání léčiv na předpis a chirurgickým úkonům, stránky mají pouze informační charakter!
  • POKUD SI NEJSTE JISTÍ DIAGNÓZOU SVÉHO POTKANA NEBO SE JEHO ZDRAVOTNÍ STAV NELEPŠÍ, NAVŠTIVTE BEZ ODKLADU SVÉHO VETERINÁŘE!!

 

Varování:

  • Je zakázáno kopírovat a dále šířit jakékoli texty nebo fotografie z těchto stránek bez předchozího souhlasu autorů!! (viz níže "Upozornění")

 

Upozornění:

  • Na obsah stránek se vztahují majetková a osobnostní autorská práva dle § 10 a násl. Autorského zákona, při jejichž porušení budou podniknuty příslušné právní kroky vyplývající z občanskoprávních a autorskoprávních předpisů, zejména nárokování náhrady škody, majetkové i nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení.

  • Veškeré informace, které nejsou volně přístupné, jsou autorizované právoplatnými majiteli. Popřípadě se na ně vztahuje výjimka ve smyslu § 31 odst. 2, Autorského zákona (citace).

  • Tyto stránky mají pouze informativní charakter, nenabádají podávat zvířeti bez souhlasu odborně způsobilého veterinárního pracovníka veterinární léčiva a přípravky, s výjimkou přípravků, které jsou volně v prodeji, provádět krvavé zákroky a injekční aplikace, ve smyslu § 4 písmena i) Zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, novelizovaný Zákonem č. 162/1993