Odchov ve skupině

Co si pod ním představit

 • Skupinový odchov je způsob odchovu mláďat, kdy samice rodí ve společnosti všech ostatních samic. Samička se po nakrytí umístí zpět do své skupiny, chovatel ji od ostatních dále neodděluje a těhulka rodí „mezi svými“. Částečný skupinový odchov pak nastane, když se samice navrátí do skupiny s již narozenými mláďaty a to ještě před jejich odstavem.

Rozdělení

 • Celkový skupinový odchov - samice se po nakrytí vrátí do skupiny, kde i porodí. Miminka vyrůstají od narození se skupinou všech samic až do odstavení.
 • Částečný skupinový odchov - samice se po nakrytí buď vrátí mezi skupinu (oddělí se pár dní před předpokládaným porodem), nebo se ponechá odděleně až do porodu. Ve čtrnácti dnech po porodu se samice i s mláďaty zařadí zpět do stávající skupiny. Tento odchov je výhodnější u psychicky labilnějších samic, kdy může samice porodit sama a „v klidu“.

 

Celkový skupinový odchov

Výhody

 • Lepší socializace mláďat ve skupině. Mláďata jsou kromě matky zvyklá na přítomnost ,,cizích“ potkanů, proto se i lépe seznamují a zařazují do skupiny.
 • Lépe se ochočují. Odmalička znají každodenní péči chovatele o ostatními potkany ve skupině, tudíž si rychleji zvykají i na nového majitele a manipulaci.
 • O miminka se starají i „tetičky“ (samice ze skupiny), které je zahřívají, čistí a hrají si s nimi. Je tak zajištěna výchova všech mláďat i při jejich vyšším počtu ve vrhu, kdy matka sama již nemusí stíhat potomky vychovávat.
 • Lépe snášejí stres. Jsou zvyklá na ruch v kleci a manipulaci se všemi členy skupiny, na člověka, případně i další domácí zvířata apod.
 • Lépe odhadují své možnosti a rychleji se učí. Stejně jako opice napodobují mláďata ostatní ve skupině, velký prostor klece navíc umožňuje zkoušet různé situace, skoky a pády.
 • Pokud jedna samička z nějakého důvodu přestane kojit, přebírá tuto úlohu (pokud je v kleci více odchovů) druhá samice.
 • Matka mláďat není stresovaná, protože je mezi svými. Najdou se však i výjimky, kdy chce být samice při porodu o samotě, oddělena od skupiny. Záleží na chování samice, při její nervozitě je lepší zkusit částečný skupinový odchov.

Rizika

 • Pokud je ve skupině psychicky labilní (dominantní, přespříliš mateřsky založená) samice, je možné, že mláďatům ublíží. Těchto samic je ale ze zkušeností chovatelů jen malé procento. Přesto je potřeba znát povahu samic a v případě problému hned zakročit.
 • Agresivnější a stresovaná matka mláďat může někdy terorizovat ostatní členky skupiny. Většinou jen do doby, kdy miminka začínají otvírat oči, pro takové samice je výhodnější částečný skupinový odchov.
 • Může se najít i samice, která má zesílené mateřské pudy a bude krást mláďata matce. V tom případě je nutné ji oddělit, samice s čerstvě narozenými mláďaty musí zůstat v klidu v kleci.

O porodu obecně

    Samici nechte v klidu ve skupině porodit. Nepotřebuje nic speciálního, kromě materiálu na hnízdo... Pokud máte strach o zdraví mláďat, můžete z klece odstranit hamaky, košíky a jiné výškové vybavení. Je pravdou, že si samice většinou vybere sama to nejlepší a nejbezpečnější místo kde rodit, ať už je to hamaka či roh klece. Záleží na tom, kde samice cítí bezpečí pro odchov svých mláďat. I když se někdy může zdát, že to je krkolomné a nebezpečné, ještě se nikomu nehoda nestala.

O skupinovém odchovu více samic

    V případě, že chcete skupinově odchovávat více samic, je nejideálnější mít mláďata od sebe cca 3 - 5 dní (max. 2 týdny). Větší věkový rozdíl není moc vhodný, samička s mladšími mláďaty je stresovaná hrami starších mláďat, která ji tím obtěžují. Potom jim může i ublížit.

    Pokud se má ve více vrzích narodit stejná barevná varieta mláďat, je časový rozestup právě kvůli rozeznatelnosti mláďat od sebe nezbytný.

    U skupinového odchovu více samic rodí každá z nich do svého hnízda na předem vybrané místo, obvykle vzdáleněji od sebe. První dny se starají výhradně o svá mláďata a odhánějí ostatní samice od hnízda. Mláďata si navzájem neberou, opak je pravdou pouze v případě, že druhá samice nemá dostatek mléka či přestala kojit, potom kojící samice přebírá úlohu kojné. Po týdnu se mláďata sem tam u matek vyměňují, od čtrnácti dnů se chodí krmit k oběma matkám.

Jednotlivé etapy samotného odchovu

Před porodem

 • První den před porodem či v den porodu si skupina všimne, že se děje něco zvláštního. Březí samice si staví hnízdo a většina samic se tomuto místu vyhýbá. Velmi mladé samičky jsou zvědavé a občas se přijdou podívat co se to děje, ale jsou ve většině případů odehnány.

Porod

 • Ostatní samice se vyhýbají hnízdu, všechny jsou velmi klidné a obvykle nedělají žádné „skopičiny“. Najdou si odlehlejší místa mimo hnízdo a čekají, až samice porodí. Ve výjimečných případech se přijdou podívat, zda porod probíhá v pořádku.

Po porodu

 • Po narození miminek se skupina hnízdu vyhýbá a nechává péči výhradně matce. Některé mladé samice mohou být zvědavé a odvážit se podívat blíž, ovšem matka je většinou odežene, popř. je nechá podívat se, zvědavá samice odejde a k hnízdu se už pak příliš nepřibližuje. Pokud má samice miminka nakrmená a zahřátá, může si jít odpočinout k jiné samici – nejspíše to je pro ni i určitá „psychická podpora“.

První týden

 • O miminka se stará obvykle jen matka, případně ještě „teta na zahřívání“. Pokud je více kojících samic, můžete si všimnout, že občas některé miminko cestuje od jedné k druhé. Někdy si třeba dvě samice udělají i společné hnízdo a starají se společně. Většina samic si miminek stále nevšímá.

14 dní

 • Miminka pomalu začínají otvírat oči a pohybují se po kleci. Tety občas nějaké miminko popadnou a vrátí do hnízda, případně olížou a pustí, ale většinou na ně jen dohlíží.

16 dní

 • Miminka už pomalu zjišťují, jaká je s tetami zábava - hrají si s nimi a dovádí. Pokud je více matek v kleci, miminka chodí pro mléko za jakoukoli z nich, je jim jedno, od které se nakrmí.
 • Také začíná první potkaní výchova, mláďata se pomalu učí, co si mohou dovolit a co už ne. I tady občas nastane situace, kdy toho má teta dost a vrací mládě do hnízda, ale kýžený účinek většinou nenastane, mládě běží řádit jinam s někým jiným. Velkou výhodou je, že si matka díky tetám může odpočinout a má i větší klid.

21 dní

 • Potkánci doslova řádí o sto šest a zlobí tak, jak všechna mláďata. Vůbec se nezdráhají brát jídlo tetám, které jsou o dost větší, ty se o ně stále starají – malé potkány čistí, hrají si s nimi a skotačí. Společně s matkou pak malé i hlídají. Když pak přijde majitel ke kleci, nepřiběhne jen matka a tety, ven chtějí i mláďata. Od narození totiž ví, že se ho nemusí bát, protože mu přeci důvěřuje jak maminka, tak tety.

Doplňující informace

    Důrazně nedoporučujeme odchov ve skupině, pokud je v kleci málo prostoru a další 14 - 21dní stará mláďata. Tito maličcí netuší, že další samice rodí a nevědomě ji mohou rušit. Pokud je samice hodná a neodhání je, pijí pak čerstvě narozeným miminkům i mléko, které sami už tolik nepotřebují.

    Při částečném skupinovém odchovu (kdy samice nesnese při porodu společnost) dáváme klec rodící samičky co nejblíže ke kleci skupiny, neztratí pak s ostatními kontakt – může je vidět a cítit. Před zařazením do skupiny pouštíme všechny samice dohromady tak, aby matka mohla do společné klece a skupina zase k miminkům, tím se zajistí bezproblémové přiřazení miminek mezi ostatní samice. Toto provádíme hned jak se miminka osrstí. Samice si na mláďata zvyknou již od jejich útlého věku a zařazení do skupiny je bezproblémové.

    Co se týká tzv. částečného skupinového odchovu (mláďata se přidávají ve dvou týdnech do skupiny samic), neposkytuje podle našeho názoru tento typ odchovu plné výhody celkového skupinového odchovu – může být zbytečně stresující jak pro mláďata s matkou, tak pro ostatní samice.

    Než si miminka a tety na sebe navzájem zvyknou, uplynou minimálně 3 dny. Mláďata, která se ocitla v novém prostředí s neznámými zvířaty, musí zkoušet, co si mohou dovolit a co ne, jestli se mají bát, vždyť co když by je chtěl někdo náhodou třeba sníst? :) Tety jsou na tom podobně, také neví, co si mají o nových přírůstcích do skupiny myslet. Přesto se před odstavem o mláďata společně s matkou již plnohodnotně starají.

Shrnutí autorů na závěr

    Podle našich zkušeností jsou výhody částečného skupinového odchovu podstatně menší, než u celkového skupinového odchovu, kde jsou na sebe od začátku všichni zvyklí a doslova „ví co a jak“, nemluvě o psychické podpoře matky. Představte si, jak by se asi rodilo vám o samotě a naprosto odděleně v neznámém prostředí (porodní klec či box)?

    Na závěr je ještě potřeba říct, že další výzkum tohoto způsobu odchovu stále probíhá, tento článek je pouze úvodem do této problematiky a bude dále doplňován o další poznatky. Společný odchov u nás tak zatím otevřeně provádí chovatelské stanice Rats of Darkness a DarkSpirit, další stanice se přidávají.

 

Autorky: Lucie Horová z ChS Rats of Darkness a Andrea Šmídová z ChS DarkSpirit

Konečné zpracování a korektura: Jana Veselá a Míla Kysilková

Diskusní téma: Odchov ve skupině

přišla jsem o celý vrh :'(

Datum: 05.02.2014 | Vložil: Kateřina

Tak nevím co se stalo. Odhadla jsem to dobře a před dvěma dny jsem oddělila samice od ostatních (obě březí) a dnes jsem našla samičku v hnízdě schoulenou a hledám,opatrně koukám, jestli už tam jsou miminka a jsou! Dvě, mrtva... Po dalších ani památka. Nerozumím tomu. Obě spolu prakticky vyrůstali. Nikdy si nepamatuji, ze by měly mezi sebou jakýkoliv konflikt. Klec mají pěknou, velkou a vše bylo připraveno. Poradíte? Co se mohlo stát a proc? Děkuji za odpověď.

Částečný skupinový odchov

Datum: 24.07.2010 | Vložil: Saxicola

V první řadě chci poděkovat autorům tohoto webu, že vůbec vznikl - je skvělé mít informace o zdraví a potkanech vůbec takhle hezky pohromadě na jedné stránce ;-)

Co se tématiky týče, moje vlastní zkušenost s tímto druhem odchovu byla více než dobrá! ;-) - potkánci byli odděleni s maminkou do doby, než otevřeli očka, poté jsem je přestěhovala do velké klece obývané "tetou", která samozřejmě po dobu výchovy mláďat byla s matkou vrhu v kontaktu, takže docházelo zdárně k přenášení pachů včas O:-) "Tetička" ochotně pomáhala s čistěním mláďat, účastnila se her i se je snažila občas krotit (když byla mláďata zralá k odběru, tak chudák "teta" byla zralá na samotku někam do lázní, ale úspěšně to překonala O:-))

Myslím, že¨úspěšnost celé akce - tj. odchovu s jinými samicemi - hodně záleží na celkových vztazích panujících uvnitř skupiny - u nás "ta dominantní" měla vrh, podřízenější Sessi tudíš vrh automaticky brala na celkem vysoké úrovni a žádnému z mláďat se ani nesnažila ublížit (přitom mnohdy by měla důvod O:-))

Nevím, jak by to probíhalo v kleci obývané více samicemi či tam, kde by byla matkou submisivnější samice. My možná měli spíš štěstí O:-)

Re: Částečný skupinový odchov

Datum: 02.01.2011 | Vložil: Vamina, ChS DarkSpirit

K úspěšnosti

Pokud se mohu vyjádřit k tomuto tematu ještě jednou... Skupinový odchov ve své stanici provádím prakticky od jejího založení. Mezitím už jsem měla miminka jak od dominantnějších, tak i podřízených samic ve skupině. Problémové stavy jsem měla za celou dobu pouze dvakrát - v prvním případě odstávčata terorizovala dvouletou samičku s nádorem, až z toho měla chudinka šoky a v druhém případě (tento případ byl u dvou samic) dominantní samice tak vehementně odháněla a terorizovala ostatní ve skupině, že jsem ji musela po porodu oddělit až do doby, kdy mláďata osrstila, potom už bylo vše v pořádku.

Naopak s méně dominantními maminami nebyl nikdy žádný problém, nejen že jim nikdy žádná dominantní samice neublížila, ani miminkům, ale dominantní jedinci se na čas prostě stáhi a nechali ostatní být.

Samice má instinkty pro ochranu svých mláďat, nevěřím, že by je nebránila nebo neubránila, kdyby jim někdo jiný chtěl ublížit...

Přidat nový příspěvek